مریم نجابتیان

تحصیلات:

سال درجه موسسه
2006 MBBS, M.D دانشگاه وایومینگ
2010 M.D. پزشکی کالج پزشکی هلند

تجربه:

سال بخش موقعيت بیمارستان
2007 - 2008 MBBS, M.D ارشد پروفسور کلینیک پزشکی مازندران
2009 - 2014 MBBS, M.D ارشد پروفسور کلینیک پزشکی مازندران

وقت ملاقات

روز زمان آدرس
sun 11:30am - 12:30pm
thu 12:00pm - 5:00pm
sun 2:00pm - 7:30pm

نوآوری کارآمد بازار میوکاردین از طریق ترازهای منبع باز. درگیرانه بطور چشمگیری زنجیره های تأثیرگذار را از طریق نتایج متمرکز تسریع کنید. به طور کلی به طور قانع کننده فقط به کاتالیزورهای زمان برای تغییر از طریق ..

X